top of page
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

 

ARPACI Danışmanlık ve Hukuk Bürosu olarak Ticaret Hukuku alanında;

 

Ticari işletmelerin devri ve rehni, ticari şirketlerin devralma ve birleşmeleri, haksız rekabet, ticaret sicili uyuşmazlıkları, tacirler arası ticari satım ilişkilerinin düzenlenmesi ve bunlardan kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların çözümü,

 

Acentelik, komisyonculuk sözleşmelerinin hazırlanması ve bunlardan kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların çözümü,

 

Tek satıcılık, franchising, distiribütörlük ve dağıtım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 

Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine mahsus icra takip usullerinin yürütülmesi,

 

Kambiyo senetlerinden doğan menfi tespit ve itirazın iptali davalarının takibi,

 

Kıymetli evrakın zayii ve iptal davaları ile çek iptali davalarının takibi,

 

Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü,

 

Rekabet Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü gibi başlıca Ticaret Hukuku konularında etkin ve profesyonel bir hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

bottom of page