top of page
Şirketler Hukuku
 

ARPACI Danışmanlık ve Hukuk Bürosu olarak Şirketler Hukuku çerçevesinde;

 

Şirket kuruluşları, şirketlerin birleşme ve devralmalarına ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve yürütülen müzakereler sonucunda şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması,

 

Şirketler topluluğundan doğan uyuşmazlıkların çözümü,

 

Azlık hakları, pay sahipliği haklarının korunması,

 

Bilgi alma ve özel denetçi atanması davalarının takibi,

 

Genel kurul kararlarının iptali ve butlanı davalarının takibi,

 

Sorumluluk davalarının takibi,

 

Pay devrine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,

 

Anonim ve Limited ortaklıkların haklı sebeple feshi davalarının takibi,

 

Rekabet yasağından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 

Genel kurul ve tescil işlemlerinin takibi ve yürütülmesi,

 

Şirketlerin halka arz sürecinin yönetilmesi,

 

Şirket türünün değiştirilmesi sürecindeki işlemlerin yürütülmesi,

 

Ortaklıktan çıkarma davalarının takibi,

 

Iskat davalarının takibi gibi alanlarda profesyonel danışmanlık ve hukuki hizmetler vermekteyiz.

bottom of page