top of page
Sözleşmeler Hukuku

ARPACI Danışmanlık ve Hukuk Bürosu, gerek ticari hayatın gerekse de şahısların ihtiyaçları doğrultusunda gereken her türlü sözleşmeyi oluşturmak veyahut var olan sözleşmelerinizi en avantajlı hukuki korumayı sağlayarak yeniden düzenlemek için uzman kadroya sahiptir. 
 

Uzman kadromuzla birlikte sözleşmeler hukuku çerçevesinde özel ve tüzel hukuk kişilerine;


Müzakerelerde danışmanlık,
 

Sözleşmelerin düzenlenmesi,
 

Sözleşmelerin incelenmesi ve gözden geçirilmesi,
 

Sözleşmelerin yeni mevzuata göre revize edilmesi,
 

Sözleşmeler hakkında danışmanlık,
 

Uyuşmazlık halinde dava açılması gibi tüm gerekli hukuki hizmetleri titizlikle sağlamaktayız. 
 

Ofisimiz, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere başta;
 

Alım – Satım Sözleşmeleri,
 

Şirket hisse devri, birleşme ve devralmaya ilişkin sözleşmeler,

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,

Eser Sözleşmeleri,

Kira Sözleşmeleri,

Hizmet Sözleşmeleri,
 

Alt-İşverenlik Sözleşmeleri,
 

Dağıtım Sözleşmeleri ve dağıtım ağı organizasyonu (Franchising Sözleşmeleri, İmtiyaz Sözleşmeleri, Marka Lisans Sözleşmeleri)’ nin incelenmesi, müzakeresi, düzenlenmesi ve sona ermesi konularında gerekli tüm hukuki yardımları vermektedir. 

bottom of page