top of page
Tahkim Hukuku

ARPACI Danışmanlık ve Hukuk Bürosu olarak Tahkim Hukuku çerçevesinde;

müvekkillerimize uyuşmazlıklarını en kısa sürede sonuca ulaştırmak için, daha az masraf ve daha süratli yollar olan Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları konusunda hizmet vermekteyiz.

Kurucumuz Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI bu alandaki engin tecrübesi ve derin bilgisi sebebiyle birçok Tahkim Yargılamasında Hakem Heyeti Başhakemi görevini yürütmektedir. Ofisimiz bünyesinde gerçekleşmiş olan ve halihazırda devam eden Tahkim Yargılamalarında edindiğimiz tecrübe doğrultusunda, hukuki uyuşmazlıklarınızın Tahkim ve Alternatif Çözüm yolları ile çözülebilmesi için başlıca hukuki hizmetlerimiz şu şekildedir:

Henüz sözleşme düzenlenmesi sürecinde Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi,

Tahkim sürecinin her aşaması ile ilgili müvekkillerin, tüm ihtimaller değerlendirilerek bilgilendirilmesi, 

Müvekkillerin Tahkim sürecindeki ihtiyaçlarına uygun çözümler üretilmesi,

Tahkim Yargılamasında dosyaların hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,

Yabancı Tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,

Bağımsız hakem olarak görev yapma,​

Ayrıca, Arabuluculuk, Müzakere, Uzlaşma hizmetlerinin verilmesi alanlarında profesyonel danışmanlık ve hukuki hizmetler vermekteyiz.

bottom of page