top of page
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

 

ARPACI Danışmanlık ve Hukuk Bürosu olarak; Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaştığımız;

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve projelerinin hazırlanması ve bundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü,

 

Kentsel dönüşüm mevzuatı çerçevesinde inşaat şirketleri ve kat malikleri arasındaki müzakerelerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması,

 

Kentsel dönüşüm sürecinde, hukuka aykırı olarak alınan kat malikleri kurulu kararlarının iptali,

 

Kentsel dönüşüm sürecinin başlangıcından, taşınmazın teslimine kadar geçen sürede çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü,

 

Muvazaa, hata, hile ve bu gibi hukuka aykırı sebeplerle devredilen taşınmazlar için açılacak olan tapu iptali davalarının takibi,

 

Gayrimenkul satış vaadinin yerine getirilmemesi sebebiyle açılacak tescil davalarının takibi,

 

Taşınmazların ayıplı tesliminden kaynaklanan davaların takibi,

 

Taşınmazların satımı ve kirası, ipotek tesisi ve fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar, kat mülkiyetinin kurulması gibi eşya hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık ve hukuki hizmetler vermekteyiz.  

 

bottom of page