Abdülkadir Arpacı

Abdülkadir Arpacı ve İlhan Ulusan - İstanbul Üniversitesi Eşya Hukukuna İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu