Abdülkadir Arpacı
Abdülkadir Arpacı
Abdülkadir Arpacı
Abdülkadir Arpacı
Abdülkadir Arpacı
Abdülkadir Arpacı

Eşya Hukukuna İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi - 20 Ekim 2016