top of page
buse-uygun.jpg

Ankara Üniversitesi’nden 2014 yılında mezun olan Av. Buse Uygun Nalbant, hukuk stajını İstanbul Barosu’nda tamamlayarak kariyerine başlamış, bugüne kadar farklı hukuk disiplinlerinde deneyim kazanmıştır. 

Av. Buse Uygun Nalbant, çeşitli alanlarda elde ettiği deneyimlerin ardından, ağırlıklı olarak sigorta hukuku ile buna bağlı olarak icra ve iflas hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

 

Günümüzde müvekkillerine sigorta hukuku uyuşmazlıklarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda sigorta şirketlerine, tazminat taleplerinin sulh veya arabuluculuk anlaşmaları ve/veya diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda hukuki danışmanlık yapmaktadır ve sigorta alacaklarının rücu talepleri konusunda geniş deneyime sahiptir.

 
Av.
Buse Uygun Nalbant, bu deneyimlerine ek olarak ticari davalar, fikri mülkiyet hukuku ve şirketler hukuku konularında da hukuki hizmet vermektedir.

Av. Buse UYGUN NALBANT

Avukat

buseuygun@arpaci.av.tr

bottom of page