Abdülkadir Arpacı

Abdülkadir Arpacı, İlhan Ulusan, Burak Özen, Kürşad Yağcı - İstanbul Üniversitesi Eşya Hukukuna İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu